VI Congrés de Sobirania Tecnològica

Dissabte 2 de març de 2024
Hangar

Projecte AINA: Recursos oberts digitals per la llengua catalana

El projecte AINA vol fomentar l’ús de la llengua catalana mitjançant el desenvolupament de les tecnologies del llenguatge, i la publicació d’aquests resultats amb llicències lliures. Específicament, desenvolupen models generatius de text, tecnologies de traducció automàtica i de la parla. També, proporcionen recursos oberts per tota la canonada (pipeline), és a dir, des dels corpus fins als models, incloent-hi el programari necessari per a entrenar-los i avaluar-los. Com que el seu objectiu és la promoció de l’ús d’aquestes tecnologies obertes, en aquesta presentació explicaran els seus resultats més destacats i donaran detalls de com fer servir els seus recursos publicats.

Etiquetes

Xerrada a càrrec de

Carlos Escolano, Martí Llopart Font, Javier Aula-Blasco, Javier Garcia Gilabert

Carlos Escolano, Martí Llopart Font, Javier Aula-Blasco, Javier Garcia Gilabert del projecte AINA

Enllaç al projecte Enllaç al twitter del projecte